Nahajate se tu: Domov Kulturnega sodelovanja Projekt Interreg Il Cortino di Fratta
Akcije dokumenta

Projekt Interreg

Projekt Il Cortino di Fratta: primer čezmejnega kulturnega sodelovanja št. BBVEN332479 finansira Evropska Unija v sklopu Strukturnih Skladov in Evropske pobude Interreg IIIA Italija – Slovenija 2000-2006

             

IL CORTINO DI FRATTA: ČEZMEJNI PRIMER KULTURNEGA SODELOVANJA 

Prioriteta 3 Človeški viri, sodelovanje in usklajevanje sistemov

Ukrep 3.2. Sodelovanje v kulturi, komunikaciji, na raziskovalnem področju in med inštitucijami za usklajevanje sistemov

Aktivnosti: Sodelovanje med inštitucijami in vzpostavljanje omrežij – Realizacija informativnih inštrumentov, kulturnih, športnih in rekreacijskih manifestacij – Valorizacija zgodovinske in kulturne dediščine

 

POVZETEK PROJEKTA

ima namen vzajemne izmenjave med italijansko in slovensko stvarnostjo čezmejnega modela kulturnega sodelovanja med decentraliziranimi ozemlji, ki ležijo v obmejnem območju, zelo sorodnem tako zgodovinsko kot kulturno. Sedež projekta je Cortino di Fratta v Fossalti di Portogruaro (Benetke), kmečko poslopje iz leta 1400, na katerega se nanaša funkcionalna obnova in preoblikovanje v razstavni in didaktični sedež ter sedež za posvete in simpozije, in sicer v bližini arheološkega najdišča gradu Castello di Fratta. S projektom imamo namen ovrednotiti in širiti poznavanje o vključenih realnostih, ki nosijo s seboj številne privlačnosti, ne pa takojšnje razpoznavnosti. V predprojektni fazi so kontakti s stvarnostjo čezmejnega območja predstavljale temelj za definicijo instrumentov in načinov sodelovanja v kulturnem okviru, preko uresničevanja omrežij in soočanja in primerjanja med najbolj značilnimi izkušnjami, ki so jih uresničili različni partnerji. Poleg tega bomo priredili kulturne (focus group, spletni protal, kulturne prireditve) in didaktične pobude (delavnice, razstave), da bi tako ustvarili integriran sistem ovrednotenja in upravljanja kulturnih ter razstavnih polov.

 

OZADJE

Zainteresirano čezmejno območje je v zaledju območij večjega turističnega razvoja in predstavlja vrsto omejitev ter težav, ki so značilne za ruralne in decentralizirane predele, kot so: pomanjkanje sprejemnih struktur na gostinsko-hotelirskem področju; pomanjkanje razvoja turistične funkcije; elementi privlačnosti, ki niso znani oz. takoj razpoznavni; potreba po spremstvu in uvajanju v kraje; nižja kapaciteta obremenitve. Strukturni posegi, ki so bili realizirani doslej v teh območjih, so ustvarili predpogoje za sistem kulturnih turističnih poti.

V Goriški in Obalno-kraški regiji je situacija zelo podobna. Prostor, kraško zaledje in dolina Vipave, zavzema območje, ki je s kulturnega in naravoslovnega vidika bogato in privlačno. Tudi za ta območja lahko rečemo, da obstajajo številni elementi privlačnosti, ki pa niso zadostno razpoznavni s turističnega vidika. Vendar bi primeren pristop in ovrednotenje na teritoriju z jasno strategijo kulturnega in okoljskega marketinga, s katerim določiti natančno končni target, nudila tem predelom konkretne možnosti razvoja.

Srečanja med partnerji, soudeleženi v fazah priprave projekta, in izkušnje že izvajanih projektov v okviru kulturne in turistične promocije slovenskih partnerjev (glej naslove projektov) ter italijanske strani (glej "Nekoč je bilo morje - studenci in pokrajina spomina") so postavili v ospredje problematike, potrebe, kulturne sorodnost in interes, da se ustvarijo sinergije, omrežja med manjimi občinskimi in periferičnimi stvarnostmi, ki pa so bogate z okoljskimi, kulturnimi in turističnimi resurzi, da bi tako zgradili kulturne proizvode in pospešili čezmejno turistično koriščenje. Še posebno Zveza občin, predlagatelj in koristnik projekta, je februarja 2004 dodelila Cortinu gradu Castello di Fratta temeljno vlogo za programiranje, organizacijo in upravljanje kulturnih ter didaktičnih pobud, tako da je dodelila nalog zunanjemu kvalificiranemu subjektu na osnovi sklenitve konvencije z združenjem Associazione Culturale Dimensione Cultura. Za projekt so ugotovili direktne naslovnike projekta, predvsem operaterje na področju kulturne dediščine in turizma, v tesni sinergiji s krajevnimi institucionalnimi, ekonomskimi in  socialnimi dejavniki, temu pa gre dodati še bistveno sestavino projekta, ki se nanaša na potencialne posredne uporabnike projekta kot turiste, šolske skupine, krajevne prebivalce.

 

 

 

PARTNER ITALIJANSKI

 

Pokrajina Venezia, - Settore Turismo, Via A. Muratori n. 5 30127 Mestre-Venezia

Pokrajina Pordenone, Piazza Costantini n. 3 – 33170 Pordenone

Soprintendenza Archeologica per il Veneto, Via Aquileia n. 7 35139 Padova

Občina Gruaro, Piazza E. Dal Ben n. 9 30020 Gruaro (VE)

Občina Cordovado, Piazza Cecchini n. 24 33073 Cordovado (PN)

Občina di Sesto al Reghena, Piazza Castello n. 1 33079 Sesto al Reghena (PN)

Portogruaro Campus srl Via Seminario n. 34/a 30026 Portogruaro (VE)

                                 

PARTNER SLOVENSKI                                       

                               

Občina Piran, Tartijev trg 2 6330 Piran

Pomorski Muzej Sergeja Mašere Piran, Cankarjevo nabrežje 3 6330 Piran

Pokrajinski Musej Koper, Kidričeva ulica 19 6000 Koper

UMMI, Zavod za izobrazevanje kulturo in mladinski turizem, Sončna ulica 17 6103 Koper

Italijanska Unija, Župančič 39 6000 Koper

Občina Vipacco, Glavni trg 15 5271 Vipava

 

Splošne cilj:

projekta predstavlja skupno uporabo čezmejnega modela kulturnega sodelovanja, ki naj vidi v Cortinu grada Castello di Fratta primer valorizacije in upravljanja kulturnega in razstavnega pola, ki ga je treba prestaviti v strukture sličnih lastnosti na slovenskem ozemlju

 

Specifičen cilje

 1. ustvariti čezmejni model kulturnega sodelovanja, ki naj velja za manjše vendar pomembne decentralizirane stvarnosti, v ozadju glede na teritorij širšega turističnega obiska (obmorski kraji), ki ustvarja skozi celo leto močne turistične tokove;
 2. ugotoviti strategije ovrednotenja in upravljanja kulturnega ter razstavnega pola na čezmejnem ozemlju s sorodnimi značilnostmi, kot jih ima Cortino di Fratta;
 3. spodbujati in pospešiti izmenjavo in kulturno integracijo med manjšimi centri čezmejnega prostora;
 4. ustvariti omrežje med operaterji in kvalificiranimi razstavnimi stvarnostmi v okviru didaktike zgodovine in umetnosti v čezmejnem območju;
 5. ovrednotiti skupno okoljsko, arheološklo in zgodovinsko-umetniško dediščino, tako italijansko kot slovensko;
 6. ustvariti zaposlitvene možnosti.

 

Faza 1

Naslov dejavnosti kulturni del: pobude kulturnega sodelovanja

Obdobje izvedbe  januar - november 2005

 

Lokacija Cortino di Fratta – Občina Fossalta di Portogruaro (Benetke)

Dejavnost

 1. aktiviranje OMREŽJA ITALIJANSKIH IN SLOVENSKIH DEJAVNIKOV za ovrednotenje kulturnih virov čezmejnega območja:

preko instrumenta focus group bo posebej določena delovna ekipa izvajala naslednje faze: izvajalno projektiranje dneva za focus group, izbor udeležencev, upravljanje focus group in dejavnosti brainstorminga, razprave in sklepnih zaključkov.

 1. dejavnost: INFORMATIVNI VEČJEZIČNI INSTRUMENTI:

a) realizacija portala za promocijo kulture in krajev na italijanskem in slovenskem ozemlju; ustvarjanje promocijskih čezmejnih povezav; predstavitev dejavnosti združenja pedagogov;

b) priprava publikacije o srednjeveških in renesančnih keramikah iz najdišča pri gradu z znanstvenim prispevkom muzejev partnerjev;

c) katalog on line o knjižni imovini Literarnega muzeja Ippolita Nieva.

 1. dejavnost: KULTURNE PRIREDITVE:

čezmejna prireditev o življenju in književnem delu Ippolita Nieva ter priprava slikarske razstave (v Italiji in v Sloveniji), posvečene krajem in junakom književnega dela "Le Confessioni di un italiano". Ista razstava bo pripravljena tudi na sedežu Italijanske unije v Kopru “Sartorio Sartorio” in jo bo spremljal predstavitveni večer o življenju in delu Ippolita Nieva.

 1. dejavnosti ANALIZE, RAZISKOVANJA IN ŠTUDIJE:

povezava projekta univerzitetnemu masterju 1. nivoja za projektiranje in upravljanje mednarodnega sodelovanja in izobraževanja za Srednjo in Vzhodno Evropo ter za Balkane, da bi si pridobili in prenesli sposobnosti projektiranja ter operativnega dela v okvir čezmejnega kulturnega sodelovanja.

 1. OSVEŠČANJE IN ŠIRJENJE REZULTATOV

organizacija priložnosti za javno predstavitev rezultatov kulturnega dela projekta. Širjenje rezultatov na spletni strani.

 

Faza 2

Naslov dejavnosti: didaktični del: primerjalne pobude v didaktiki umetnosti in zgodovine

Obdobje izvedbe: januar-november 2005

 

Lokacija: Cortino di Fratta – Občina Fossalta di Portogruaro (Benetke)

Dejavnost:

 1. priprava delavnice, ki je namenjena izmenjavi izkušenj ter ustvarjanju omrežja na področju didaktike umetnosti in zgodovine, za operaterje v kulturi na čezmejnem območju;
 2. organizacija in priprava pedagoške razstave z naslovom "Potovanje z Gauguinom" muzeja "Musée en Herbe" iz Pariza, ki predlaga razstave-igre vezane na svet umetnosti in ki predstavlja na evropski ravni eno od najvažnejših vzgojnih izkušenj glede umetniškega izražanja;
 3. prenos pridobljenega strokovnega znanja, vezanega na vsebine in didaktično-razstavne tehnike ter tehnike animacije v zvezi z razstavo naslovom "Potovanje z Gauguinom" na subjekte, ki se bavijo s podobnimi in sorodnimi temami v čezmejnem prostoru;
 4. sporočanje navzven in posredovanje ter širjenje rezultatov didaktičnega dela projekta: priprava promocijskega gradiva in materiala za oglaševanje.


Prossimi eventi

Programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Slovenia
Il Cortino di Fratta:
un modello transfrontaliero di cooperazione culturale cod. BBVEN332479 confinanziato dall'Unione Europea mediante FESR - Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Slovenia 2000-2006

- Unione Europea   - Governo Italiano   - Regione Veneto   - Rebubblika Slovenija